hacinhaseb
b2
b5
b3

b4

b1

g1حصین حاسب

پیوندها

ادامه

 

Untitled-2

 حصین حاسب 

فروشگاه

ادامه

FFGFGFGGحصین حاسب

دوره آموزشی

ادامه

g3حصین حاسب

پرتال کار آموزان

ادامه

img_0206

دعوت جهت بازدیداز نمایشگاه اتوکام پل شهرستان

بدینوسیله از مدیران - اساتید - همکاران و کارآموزان شرکت از تاریخ 1395/08/20 الی1395/08/24دعوت مینماییم در محل نمایشگاه پل شهرستان ...
ادامه مطلب
photo_2016-10-02_12-17-20

جلسه با مربیان

این جلسه در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ در ساعت ۲:۳۰ الی ۵ عصر با حضور مدیریت و اساتید محترم آقایان ...
ادامه مطلب
gggg

پست شدن مدارک و توزیع دفاتر پلمپ شده تجاری

وی ادامه داد: با اجرای این طرح، دیگر متقاضیان پلمپ دفاتر، نیازی به خرید دفاتر خام روزنامه و کل نخواهند ...
ادامه مطلب
images1

الزامات قانونی و فرآیند اجرائی افزایش سرمایه

●تعریف شرکتهای سهامی شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به ...
ادامه مطلب

دعوت جهت بازدیداز نمایشگاه اتوکام پل شهرستان

بدینوسیله از مدیران - اساتید - همکاران و کارآموزان شرکت از تاریخ 1395/08/20 الی1395/08/24دعوت مینماییم در محل نمایشگاه پل شهرستان ...
خواندن بیشتر

جلسه با مربیان

این جلسه در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ در ساعت ۲:۳۰ الی ۵ عصر با حضور مدیریت و اساتید محترم آقایان ...
خواندن بیشتر
gggg
images1

منوهای نصب در پنل مدیریت